Veebileheteksti puhul on toimetajal hädavajalik endale selgeks teha, kellele ja mis eesmärgil sisu loodi. Kui müüakse toodet-teenust, siis mis kasu sellest on või millist probleemi see lahendab? Möödapääsmatu on kõneleda lugejaga sellises stiilis ja keeles, mida tema parimalt mõistab. Tekst ei tohiks olla laialivalguv ega igav, vaid lööv ja kasulik.

Kliendi sisend selle projekti puhul oli üpris mustandlik, kuid toimetamise järel julgen öelda, et see on ühtses stiilis ja nii keeleliselt kui ka sisuliselt terviklik. Lisaks mainitule korrastasin peamiselt järgmist.

✶ Terminite ühtsus ja läbipaistvus

✶ Tsitaatsõnad

✶ Lausestus

✶ Nimekirjutus

✶ Õigekiri