Artiklid olid akadeemilise stiiliga, ent mitte ülemäära tehnilised, sest eesmärk oli jagada sisu ka laiema üldsusega.

Kogumike puhul on autoreid tavaliselt mitu, mis tähendab toimetajale palju ühtlustamist – selle jaoks on mu tööriistaarsenalis erilised stiilivõtted ja keelelised väljendusvahendid.

Sisutoimetajal on palju faktide kontrollimist, kuid teaduslikumat laadi tekst lausa kubiseb asjaoludest, mille kohta üht-teist üle vaadata või autoritega nõu pidada.

Peale stiili ja faktide kontrollimise pöörasin eriliselt tähelepanu terminoloogiale ning koha- ja isikunimede õigekirjale. Minu ülesanne oli veenduda ka, et ettevõtete nimekujud vastaksid täpselt e-äriregistris olevatele.

Tehnilise poole pealt jälgisin hoolikalt, et fotomahukas teoses saaksid kõik pildid endale õiged numbrid, allkirjad, selgitused ja allikaviited.