Tarbeteksti tunnused on selgus, konkreetsus ja tihedus, eriti pean seda oluliseks aruannete ning protokollide puhul. Vahtu on vähe ja öeldakse seda, mida edasi anda on vaja. Tähtsal kohal tekstisidusus, s.t lugejal peab olema lihtne aru saada, kuidas uus asi eelmisega seotud on – ta ei tohi jääda pead murdma ega takerduda.

HAAPI enda meeskond on väga keeleteadlik, mis teeb palju rõõmu. Nende sisu on õpetlik, hariv, lihtsasti jälgitav. Asjalikku tarbeteksti kimbutavad üpris tüüpilised tunnused, millega ka turismiaruandes kokku puutusin.

✶ Kantseliit

✶ Ületarvitus

✶ Kordused

✶ Segasevõitu viiteseosed

✶ Jooniste vormistus