Käsiraamatul ja kogumikul on tihti  mitu autorit, mis tähendab toimetajale jällegi palju ühtlustamist – igal autoril on oma stiil, oma parasiitsõnad ja -väljendid ning enda viis, kuidas lauseid koostada. Ka termineid kasutatakse erinevalt, kuid ühise teose kokkupanekul peab – näiteks keeletoimetaja abiga – valima teavikus kasutatavad välja. Samuti tuleb otsustada, millist viitamissüsteemi ja missuguseid pildiallkirju kasutada. Toimetaja teeb veel palju sellistki, mida esmapilgul ei märka, näiteks ühtlustab suurtähtlühendite (NATO-sse vs. NATOsse) ning muude sõnade (muuseumide vs. muuseumite) käänamismalli … ja oh kui palju veel! : )

Pidasime käsiraamatu autoritega nõu ja tegime suuremaid muudatusi teaviku struktuuris, et see järgiks paremini tekstiloogikat. Kohendasin termineid, pildiallkirju, allikaloendit, tekstisiseseid viiteid ning suunasin õigekirja ja lausestust.