Meditsiinisisu sugemetega turundustekste olen ennegi teinud – need tööd on põnevad ja panevad mitmes mõttes nuputama. Näiteks vajavad tähelepanu lihtsamad meditsiiniterminid, ent unustada ei tohi ka turunduslikku poolt, sest turundaja ootab toimetajalt koostööd teksti kitsaskohtade väljatoomisel, selle lühemaks või löövamaks muutmisel või hoopis vastupidi – teinekord on tarvis sisu üldkeelsest stiilist veidi spetsiifilisemaks muuta. Kõik oleneb sihtrühmast ja eesmärgist!

Allolev näide on minu ja Valvekliiniku koostöö algusaegadest, mistõttu on siin palju kommentaare. Nende turundaja on alati tänu ja rõõmu väljendanud selle üle, et töö toimetajaga on muuhulgas hariv. Enam ammu ei ole ma talle väga üldisi – näiteks kantseliiti, lihtsamat sõnajärge või paronüümide kasutust puudutavaid – kommentaare jätnud, sest iga korraga lähevad tema kirjatööd läbimõeldumaks ja keeleliselt kaunimaks … kuni toimetamine muutub päris ülearuseks. Tore suund!