Skip to main content

Minu tehtud keeletööd

Muinsuskaitseameti aastaraamatu sisutoimetus (2023)

Muinsuskaitseamet on riiklik asutus eesmärgiga säilitada ja hoida meie kultuuripärandit. Mulle on alati pakkunud pinget arhitektuuri- ja ajalooteemad ning muinsuskaitse on justkui nende kahe põnev hübriid! Amet palus mul nende aastaraamatut sisutoimetada ja mul oli au seda projekti teha koos ajaloolasest peatoimetajaga. Sujuv koostöö temaga on viinud meid järgmiste ühiste projektideni.

Exmeti sotsiaalmeediapostituse sisutoimetus (2023)

Exmet on Eesti suurimaid metalliväärindajaid ja minu mitmeaastane hea püsiklient, kellele toimetan igal nädalal näiteks uudiskirju, postitusi, ürituste kutseid ja veebilehetekste. Olen siin nii sisuliselt kui ka keeleliselt üle vaadanud nende rõõmutoova sotsiaalmeediapostituse.

Valvekliiniku uudise sisutoimetus (2021)

Valvekliinik on Tallinna südalinnas asuv erakliinik, kes on ühtlasi minu püsiklient. Ettevõtte turundaja tellib minult regulaarselt uudiste, sotsiaalmeediapostituste, veebilehetekstide või muu sisu ülevaatamist. Jagan siin ühte toimetatud uudist.

HAAP Consultingu aruande sisutoimetus (2023)

HAAP Consulting on rühm sotsiaalteaduste taustaga inimesi, kes usuvad, et analüüside ja uuringute kaudu on võimalik parandada ühiskonna toimemehhanisme. Ettevõte korraldab nii avalikule kui ka erasektorile suuremaid uuringuid ning minul on võimalus nende aruandeid toimetada.

Wenture’ i tootetutvustuslehe sisutoimetus (2023)

Wenture pakub materjalitootjatele uuenduslikku 3D-konfiguraatorit. Pärast tootetutvustuslehe sisutoimetamist sai tehniline tekst lugejasõbraliku ilme ja üheselt mõistetavuse.

Eesti Punase Risti esmaabikoolitaja käsiraamatu sisutoimetus (2023)

Eesti Punane Rist on humanitaarorganisatsioon, kelle üks ülesandeid on korraldada esmaabikoolitusi. Kui olin nende esmaabi käsiraamatu ära toimetanud, palusid nad mul esmaabikoolitaja käsiraamatu ette võtta.