Turundusteksti puhul on lisaks turundusliku mõju avaldamisele oluline ka brändi väärtuste, keele ja stiili säilitamine. Peab veenduma, et sisu ei oleks ülevoolav reklaamtekst, vaid loomulik ja meeldiv lugemine.

Sain siin kliendile veidi sõnastusettepanekuid teha ja kõrvaldasin mõne korduse. Pikaajaliste klientide sisend on tihtipeale väga hea, sest nad on huvi korral toimetajate kommentaaridest juba nii mõndagi ülesnoppinud ja kasutusele võtnud.